fbpx
 

Интервју

ГЕА: Со речиси 15-годишно искуство со HR и психологија, вашата улога како Директорка на Секторот за луѓе и култура во Пивара Скопје е несомнено поткрепена со опширна, долгогодишна експертиза. Како вашето искуство ги обликуваше стратегиите и иницијативите во Пивара Скопје, особено во насока на унапредувањето на родовата еднаквост и негувањето на позитивна култура на работното место?


Марија Тодоровска: Пред да се обликуваме како професионалци во своите кариери, сите ние, почнувајќи од најрана возраст се обликуваме како карактери и како личности во зависност од нашето непосредно опкружување, а пред се од нашите семејства и тука ги формираме нашиот вредносен систем и ставови особено спрема другите луѓе. Морам да напоменам дека се чувстувам привилегирано што сум израсната во семејство каде што вредностите на емпатија, разбирање и почитување на различностите и почитување воопшто на сите луѓе какви и да се, без разлика на нивниот род, возраст, етничка или религиозна припадност, биле вредности од највисок ред. 


Исто така, израсната сум во домаќинство каде и двајцата мои родители работеа, а домашните обврски се делеа. Се сеќавам, на времето, имаше луѓе на кои им беше смешно и чудно дека мојот татко активно се грижеше за одржување на хигиената во домот, а мојата мајка пак, формираше свој мал бизнис кој и до ден денес опстојува.

Пивара Скопје како дел од две меѓународни групации има вградено во својата корпоративна култура и вредности заложби за градење на средина на недискриминација, прифаќање на различностите, рамноправност и еднаков пристап до можности и инклузивност. Ова подразбира средина во која се почитуваат различните мислења и ставови, а секој вработен слободно може да разменува идеи, да експериментира и да греши без страв од осуда.


И денес, имајќи ги во предвид овие две споменати перпективи, за мене како личност, ваквата култура е целосно во согласност со мојот вредносен систем, па мене сосема природно ми доаѓа да бидам горда и гласно да ги комуницирам ваквите ставови, со цел креирање на подобра работна средина, будење на свесноста кај секој поединец дека сите ние придонесуваме кон живеење на таа култура и на крајот, должност да инспирираме општествена промена за подобро утре.


ГЕА: Пивара Скопје, со својата богата историја и традиција, се чини дека успешно ги интегрира своите долгогодишни вредности со модерниот пристап за поттикнување на инклузивноста. Можете ли да споделите за тоа како компанијата ја има постигнато оваа деликатна рамнотежа, особено во промовирањето на родовата еднаквост?


Марија Тодоровска; Како што напоменав и погоре, заложбите за рамноправност, еднаквост и инклузивност се вградени првенствено во нашата корпоративна култура и вредности и се грижиме сите наши вработени точно да знаат кои однесувања ги живеат овие вредности, а кои однесување не се во согласност со истите. Исто така, постојано работиме на градење на свесноста првенствено кај нашите линиски менаџери кои се нештата кои не спречуваат вистински да ги живееме овие вредности, а тоа се несвесните стереотипи и предрасуди кои сите ние како луѓе ги носиме со себе, а можат да влијаат врз одлуките кои ги носиме особено во процесите на регрутација, давање можности за обуки и развој, унапредување и плата. И оваа година, како дел од низата активности кои ги организираме по повод одбележување на Меѓународниот ден на жената е и работилница со нашите менаџери токму на темата Разбивање на несвесните стереотипи.


Понатаму, во сите наши интерни процеси кои се однесуваат на нашите вработени, особено на процесите за регрутација, идентификување и развој на таленти и наградување, вградени се механизми кои треба на луѓето да им обезбедат фер и објективен пристап до можности, плата и бенефиции.


ГЕА: За време на конференцијата „Родова еднаквост на работното место“ организирана од ГЕА во октомври 2023, како говорник при разговорот на тема „Културата и свесноста за родова еднаквост во компаниите како клучни играчи за подобро работно место“ со присутните ја споделивте вашата “Break the Bias” кампања, посветена на рушење на стереотипите на работното место и промовирање на родовата еднаквост. Како Пивара Скопје го мери успехот на ваквите иницијативи и какви промени може да се забележат од спроведувањето на оваа кампања?


Марија Тодоровска: Како што гласи изреката „Тоа што може да се измери, може да се промени“, секако дека имаме воспоставено метрики кои ги следиме и по кои гледаме дали во одредена област напредуваме или треба да се подобриме.


Во однос на родовата рамноправност, следиме процентуална застапеност на мажите и жените на ниво на среден и висок менаџмент, процентуална застапеност на нововработени мажи и жени и оние кои добиле унапредување, како и процентуална застапеност на оние кои се идентификувани како таленти, односно идни лидери во Пивара Скопје. Тука со гордост можам да кажам дека имаме постигнато рамноправност во однос на сите овие елементи.


Подеднакво важна метрика е и еднаква плата за еднакви работни места, па и тука, ова го имаме постигнато на сите нивоа во компанијата.


Ова се оние метрики кои се однесуваат на родовата рамноправност. Но нашата култура оди далеку над оваа тема. Постигнувањето разновидност во тимовите е само една страна на равенката и не сме постигнале ништо доколку не постои вистинска вклученост, односно инклузивност за сите луѓе без разлика на нивните надворешни особини.


Секоја година, спроведуваме анкети за ангажираноста и задоволството на вработените, а во тие анкети, задолжително вклучуваме прашања кои ни даваат увид во тоа дали нашите вработени се чувствуваат слободни на работа да ги споделуваат своите мислења, дали се чуствуваат дека можат да бидат навистина свои без страв од осуда од останатите и дали во нивните тимови, луѓето се охрабрени да споделуваат различни ставови и идеи од останатите. Овие елементи ни кажуваат до каде сме со вистинското живеење на нашите вредности и ни овозможуваат да креираме планови за подобрување таму каде што е потребно.


ГЕА: Пивара Скопје е еден од главните партнери на Алијансата за родова еднаквост на работното местo и има огромен придонес за нејзиниот раст и развој. Од ваша перспектива, каква улога игра општествено одговорна компанија како Пивара Скопје во инспирацијата и поттикнувањето на позитивни промени не само во нејзината индустрија, туку и во поширокиот бизнис сектор кога станува збор за родовата еднаквост и рамноправност?


Марија Тодоровска: Пивара Скопје е општествено одговорна компанија која им служи на своите купувачи, конзументи, вработените и заедницата во која што функционираме. Апсолутно имаме должност и одговорност да инспирираме поширока општествена промена која ќе ја унапреди добросостојбата на луѓето во нашата земја. Затоа, несебично сакаме да го споделуваме нашиот пример и нашите практики со надеж дека и други компании ќе ја препознаат важноста на оваа тема и ќе направат дополнителни позитивни поместувања во општеството и стоиме на ра.сполагање на сите заинтересирани за споделување на повеќе детали за начинот на постигнување на овие цели.


ГЕА: Гледајќи напред кон 2024 година, дали Пивара Скопје има во план нови иницијативи за понатамошно зајакнување на родовата еднаквост и инклузивност на работното место? Дали има некои претстојни проекти или цели на кои особено им се радувате?


Марија Тодоровска; Постигнувањето и одржувањето на рамноправноста е тема на која треба постојано да се работи и ние како компанија сме секогаш отворени да се прилагодуваме согласно различните потреби на нашите вработени. Оваа година месец Март го започнавме со кампањата #InspireInclusion и првата активност што ја направивме беше организирање на работилница за нашите менаџери која треба да ги зајакне нивните капацитети да се борат против несвесните стереотипи и предрасуди и да им помогне да бидат што е можно пообјективни во носењето одлуки поврзани со нивните тимови. Понатаму, планираме да организираме фокус групи со вработени од различни делови и нивоа на нашата организација со цел да видиме дали и на кој начин се промениле нивните потреби. Во зависност од тие заклучоци, ќе донесеме одлука кои се следните проекти на оваа тема.


ГЕА; Каков совет би им дале на младите девојки и жени професионалци кои штотуку започнале со своите кариери, или пак се стремат кон лидерски улоги, особено во секторите на кои историски им недостасува родова разновидност?


Марија Тодоровска; На младите девојки и момчиња кои штотуку ја почнуваат својата кариера би им порачала да бидат упорни, дисциплинирани и амбициозни и дека нема еден прав пат до успехот. Тој пат често пати има кривини, има споредни патчиња кои во дадени моменти ни се чинат дека не одалечуваат од нашата дестинација, но убавината е во тоа што тие животни искуства не градат како личности и ни ја градат нашата издржливост во различни предизвици и непредвидливи ситуации. Бидете со отворен ум, не престанувајте да учите и да се надоградувате бидејќи желбата за постојано учење е особина која се цени најмногу, а знаењето е единствен ресурс кој е од непроценливо значење.

ГЕА: Со долгогодишно искуство во јавниот, приватниот и академскиот сектор и моментално како менаџер за екстерни прашања во Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп (ФМТКП), вие сте навистина позитивен пример за успешна жена во бизнисот со силно познавање на правните науки. Дали можете да ни издвоите една најважна лекција што сте ја научиле во текот на вашата кариера, а која била клучна за вашиот личен и професионален развој?

 

Д-р Василка Салевска – Трајкова: Ви благодарам на убавите зборови! Би сакала да бидам препознаена и запаметена како „позитивен пример“, бидејќи тоа влијание го креирате сами, додека „успешноста“ е статус кој околината го креира за вас. „Позитивен пример“ за мене е да бидете успешен професионалец, пријатна колешка, весела мајка, најдобра другарка, добронамерна пријателка, истовремено. Да го почитувате времето на другите, да бидете одговорни, исполнителни и да се однесувате со почит кон секого. На сето ова, уште ако сте трудољубиви, успешноста е неминовна. 


Кариерата ја градам интуитивно, а трудот ми се одразува преку карактерот – сé што работам, завршувам до крај, целосно, без отстапки. Не би издвојувала животни лекции бидејќи верувам во автентичност и инсистирам на самопронаоѓање на личноста. Единствени лекции во кои уживам се оние по право, кон моите студенти.

 
ГЕА: ФМТКП е еден од главните партнери на Алијансата за родова еднаквост на работното местo и има огромен придонес за нејзиниот раст и развој. Како гледате на вашата улога во промовирањето на родовата еднаквост во бизнис секторот и каква улога сметате дека игра родовата еднаквост во неговиот раст и одржливост? 

Д-р Василка Салевска – Трајкова: Со сите активности што Алијансата за родова еднаквост на работното местo ги реализира до сега, се покажа дека претставува одлична платформа за размена на позитивни пракси по однос на родовата еднаквост во бизнис секторот. Алијансата, заедно со останатите иницијативи во државата, кои активно делуваат кон обезбедување на еднакви работни услови за мажи и жени, покажуваат висок степен на зрелост и разбирање дека секој поединец соодветно сопствените квалитети, треба да одговара брзо и квалитетно на потребите на модерното општество. Иако последново звучи логично и очекувано, сепак, денес сè уште се соочуваме со огромни разлики во застапеноста. 

Последната статистика од Еуростат покажува дека во 2020 година само 34% од менаџерските позиции во Европа се доделени на жени. Во Македонија пак, во 2023 година, само 21.3% од компаниите имаат жени во врвниот менаџмент.


Во 2022 година, Филип Морис Интернешнал (ФМИ) ја достигна својата глобална цел за подобрување на застапеноста на жените на менаџерски позиции, обезбедувајќи застапеност од 40%.

 

Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп, како дел од Филип Морис Интернешнал се стреми кон создавање средина на одржливи високи резултати. За да ја постигнеме оваа аспирација, ние сме фокусирани на благосостојбата и грижата за вработените, како еден од клучните стратешки приоритети. Благодарни сме што Алијансата за родова еднаквост нѐ препозна како такви!

 

ГЕА: За време на конференцијата „Родова еднаквост на работното место“ организирана од ГЕА во октомври 2023, како панелист при панел дискусијата на тема „Позади секој успешен бизнис, стои добро балансиран женско-машки тим“ споделивте дека во ФМТКП, соодносот на вработени жени во однос на мажи е 50-50, како и дека менаџерскиот тим го сочинуваат 50% жени. Дали би можеле да споделите конкретни стратегии или иницијативи кои придонеле за постигнување на оваа рамнотежа и на кој начин тие влијаат позитивно на перформансите на компанијата?

 

Д-р Василка Салевска – Трајкова: Интересен факт – 50% од светската интелигенција и академски образована популација припаѓа на жените, а истите влијаат на 70% од денешното потрошувачко општество. За мене, искористувањето на овој фонд на таленти за подобро да се одговори на потребите на бизнисот и клиентите е апсолутно вистински потег, без размислување.

Како голема меѓународна компанија, со повеќе од 89.000 вработени, воспоставивме стандарди за извонредност за родова еднаквост, заради кои неколку години по ред сме добитници на глобален сертификат EQUAL-SALARY за еднаква плата на мажите и жените.


Конкретни иницијативи на ФМИ и, воедно, на ФМТКП за целосно достигнување на родовата еднаквост вклучуваат: решавање на родовата пристрасност во проценките на талентите – вклучително и при регрутирање; управување со системи за следење на резултати и можности за унапредување; користење на родово неутрален јазик во огласите за работа, а на потесниот избор на кандидати се прави со рамнотежа помеѓу половите и се користат различни панели за интервјуа, за да се намали ризикот од несвесна пристраност во проценките на талентите. 


Имајќи го ова на ум, ја имаме нашата следна цел за родова застапеност: 35% жени на високи лидерски позиции до 2025 година. Новата цел ја демонстрира желбата на компанијата за постојано подобрување родовата застапеност.


ГЕА: За време на конференцијата за родова еднаквост ја споменавте и Women’s Inspiration Network – WIN, платформата на Филип Морис Интернешнал, која има за цел да го инспирира и поддржи професионалниот развој на жените. На кој начин WIN придонесува за создавање погодна средина за жените во компанијата, и какво влијание има врз растот на кариерата на жените во Philip Morris International?

 

Д-р Василка Салевска – Трајкова: Women’s Inspiration Network (WIN) ги инспирира и охрабрува жените да ги унапредат своите вештини, да ја прошират својата професионална мрежа и да го откријат својот целосен потенцијал. На оваа мрежа се организираат настани и менторства, зависно од индивидуалните потреби. 


Во компанијата вработените се ценат според способноста и квалитетот, што овозможува жените да бидат еднакво прифатени како и мажите. Состојките за балансирани успешни тимови овозможуваат сите ние како жени, независно од возраста и позицијата, да се чувствуваме сигурно, безбедно, почитувано, самостојно и самоуверено од година во година.


ГЕА: Што недостига на компаниите, во однос на воспоставување на практики за родова еднаквост и нивна одржливост особено во секторите на кои историски им недостасува родова разновидност?

 

Д-р Василка Салевска – Трајкова: Да ја зајакнат различноста и да ја поттикнат инклузивна средина бидејќи тоа е основата за деловен успех. За постигнување родова правичност и вклучување, потребна е мерливост на перформансите изразена преку анкети за вработените и метрики за следење на обезбедување инклузија.


Навивам за општество кое ќе се развива со иста брзина како што се развиваат AI алатките и програмските јазици, менталитет кој ќе се адаптира на позитивни трендови и прифаќа успешни приказни и лидери чиј фокус ќе бидат растечки финансиски резултати, добробит, образование и успешност на секој поединец.

ГЕА: Сава Пензиско е поддржувач на Алијансата за родова еднаквост на работното место – ГЕА. На кој начин вашата компанија работи во насока на трите столба за кои се залага ГЕА, т.е. еднаква плата, еднакви можности и еднаква застапеност на работните места?

 

Татјана Бојковска: Сава пензиско друштво низ годините на раст и развој има достигнато ниво на организациска култура на кое еднаква плата, еднакви можности и еднаква застапеност на работните места се составни елементи на истата.

 

ГЕА: Дали имате спроведено некакви иницијативи или политики за поттикнување и поддржување професионалниот напредок и развој на вашите вработени?

 

Татјана Бојковска: Природата на областа во која работи Сава пензиско друштво налага потреба од континуирано професионално усовршување и развој, како одговор на променливите пазарни услови, а во интерес на членовите и пензионираните членови на пензиските фондови со кои управуваме. Во таа насока се и активностите на компанијата насочени кон иницирање и поддршка на професионалниот развој на вработените во областите кои се важни за нашата дејност. Претставува особено задоволство кога вработените професионалната едукација ја прифаќаат како нормален составен дел од кариерниот развој, кога новите знаења ги споделуваат и имплементираат во работењето и кога остваруваат успеси во студии кои имаат значајна тежина и кои бараат сериозна посветеност и вложен труд.

 

ГЕА: Кои иницијативи ги презема Сава Пензиско за да обезбеди родова еднаквост на сите нивоа на организацијата, вклучувајќи и лидерски позиции? Дали и какви придобивки сте забележале од мешани тимови на работното место?

 

Татјана Бојковска: Имајќи предвид дека градиме и поддржуваме средина во која се промовира поддршка на развој на кадри во согласност со нивниот потенцијал, интегритет и посветеност кон работата, родовата избалансираност низ годините се наметна како природна последица на тежнеењето кон градење на околина во која квалитетот не се дефинира преку пол, возраст, вера или националност. Така, во моментов тричлениот Управен Одбор има две членки, а на ниво на среден менаџмент застапеноста на жените е 43%. Падот од 57% кој го забележавме во претходниот краток временски период беше резултат на кадровски промени при кои одлуките се носеа врз база на строго пропишани објективни критериуми. Доколку статистиката ја гледаме од друг агол, агрегатно, тековно застапеноста на жените на раководни позиции во Сава пензиско изнесува 50%.

 

Во нашата компанија постои високо ниво на свесност за додадената вредност која диверзитетот гледан низ повеќе димензии ја има во поглед на нови идеи, критички став, како и здрава и конструктивна дискусија во функција на поддршка на успешното работење и на одржувањето на позитивна работна околина. Придобивките се видливи преку конструктивен судир на идеи и мислења кои водат чекор понапред и чекор подалеку кон остварување на стратешките цели, а кои како позадина имаат диверзитет кој може да биде родов, искуствен, професионален итн.

 

ГЕА: Разликата во платите меѓу половите (gender pay gap) e сè уште присутна во многу индустрии. Какви чекори презема Сава Пензиско за да се справи со разлики во плата меѓу половите и кои се постигнати напредоци до сега?

 

Татјана Бојковска: Она што за жал претставува се уште присутна родова дискриминација во многу индустрии во поглед на платите, на наше задоволство не е случај со Сава Пензиско, па оттука и немаме проблем од ваков карактер.

 

ГЕА: Mожете да ли објасните како Сава Пензиско ја промовира финансиската писменост кај младите луѓе, особено кога станува збор зa развивање на нивните вештини за финансиска писменост од млада возраст, осигурувајќи им знаење и самодоверба за активно учество во процесот на донесување на инвестициски одлуки кои ќе ја обликуваат нивната иднина?

 

Татјана Бојковска: Сава пензиско претставува дел од системот на капитално финансирано пензиско осигурување, каде еден од главните предизвици со кои се соочуваме е ниското ниво на финансиска писменост. Од своето основање во 2005 година, голем процент од маркетинг активностите на Друштвото се насочени во едукативни цели. Дел од овие активности веќе извесен период ги спроведуваме заедно со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и со другите пензиски друштва на пазарот. Овие заеднички активности првенствено ја таргетираат средношколската и факултетската популација. Дополнително, свој придонес кон подобрување на финансиската писменост даваме и преку блог порталот „Никогаш сами“, нашата веб страница, преку објави на социјални мрежи, едукативни материјали и сл.

 

ГЕА: Од ваша гледна точка, како жена која има долгогодишно искуство во областа на финансии и инвестиции, што би ги посоветувале младите девојки и жени кога станува збор за финансиската едукација и писменост?

 

Татјана Бојковска: Во поглед на кариерниот развој без оглед на областа во која се образуваат или работат, свесна за стереотипниот призвук, на младите девојки и жени би им порачала да вложуваат во својот професионален и личен развој, да веруваат во себе и со интегритет и етички да се борат за тоа што го заслужуваат. Што се однесува до финансиската едукација и писменост, мојата порака би била адресирана до младата популација без оглед на род, вера, националност, професионални квалификации и лични убедувања: Промените во образовните процеси не ги следат општествените промени и предизвиците поврзани со лични финансии кои се однесуваат на иднината. Оттука, за да се донесат соодветни одлуки во морето на информации за различни финансиски продукти, вложувањето во сопствената финансиска едукација и писменост е во интерес на сите. Преку повисоко ниво на знаења и информираност се намалува аверзијата која е честа психолошка реакција при средба со непознатото, но и се зголемува свесноста за значењето на долгорочниот инвестициски хоризонт и за значителната разлика во акумулацијата на средства наменети за пензија кога се почнува со редовни уплати на помлада возраст, споредено со почеток на уплати во позрели години.

 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

ГЕА: ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ е поддржувач на Алијансата за родова еднаквост на работното место – ГЕА. На кој начин вашата компанија работи во насока на трите столба за кои се залага ГЕА, т.е. еднаква плата, еднакви можности и еднаква застапеност на работните места?

Ралица Губерова: Фактот што ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ ги поддржува трите столба на ГЕА за родова еднаквост т.е. еднаква плата, еднакви можности и еднаква застапеност на работните места најпрво зборува моменталната структура на Друштвото, каде од вкупно 94 вработени, 56 се жени, а 38 се мажи и притоа менаџерскиот тим е составен од 6 жени и 3 мажи. 

Висината на платите на работниците во нашето Друштво се определува на база на соодветноста помеѓу работното место и едукацијата на работникот, работното искуство, техничките и дополнителни вештини што ги има работникот, без оглед дали е маж или жена. 

Нашите програми за обука и развој нудат рамноправни можности за напредок во кариерата за сите што го имаат тоа за зацртаната цел. Ние се фокусираме на привлекување и задржување на талентираните работници без разлика на родот. 

 

ГЕА: Родовата еднаквост не е само нешто што треба да се негува интерно, туку се одразува и во надворешните односи и партнерства на компанијата. Како ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ соработува со други компании / организации или засегнати страни за залагање за родова еднаквост и поттикнување позитивни промени во областа?

 

Ралица Губерова: Да се зачлениме во Алијансата за родова еднаквост – ГЕА беше стратешка одлука за ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, за да може јавно да се изјасниме како поддржувачи на рамноправноста и инклузивноста. Тоа ни дава можност да соработуваме и со други компании и организации кои ги негуваат и применуваат истите вредности за родовата еднаквост. 

 

ГЕА: Како извршен директор и жена која е дел од ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ повеќе од 10 години, дали имате некои долгорочни цели или иницијативи за кои вие лично имате посебна пасија во насока на унапредување на родовата еднаквост како и во вашата компанија, така и општо во индустријата за осигурување?

 

Ралица Губерова: Во ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ не постои родова нееднаквост, бидејќи јас лично гледам на луѓето како професионалци и тоа е основен критериум за вреднување на вработените, односно родот во никој случај не смее да биде критериум како за вработување така и за вреднување на луѓето. 

Што се однесува до индустријата за осигурување, иако перцепцијата за осигурувањето се поврзува со моторни возила заради осигурувањето на моторни возила и постојат стереотипи дека возилата се сфера на мажите, сепак во осигурителната индустрија се повеќе жени се на раководни позиции од кои притоа истите се и дел од поуспешните друштва за осигурување. 

 

ГЕА: Според вас, што уште може да се направи за да се промовира родовата еднаквост во индустријата на осигурување и кое е вашето мислење за тоа колкава улога играат компаниите како Евроинс Осигурување за остварување на оваа цел?

Ралица Губерова: За промовирање на родовата еднаквост во индустријата на осигурување, а и не само во оваа дејност, на прво место потребен е личен пример. ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ долги години демонстрира посветеност на принципите за професионалност, квалитет и талент при изборот на своите вработени и тоа е единствена порака што ја имаме кон сите компании што се соочуваат со родовата нееднаквост.

 

ГЕА: Што би ги посоветувале младите девојки и жени кои штотуку ги започнуваат своите кариери во индустријата на осигурување?

 

Ралица Губерова: Ако сте млада девојка или жена која ја започнува својата кариера во индустријата на осигурување, овие совети можат да ви помогнат. Јас имам неколку совети за сите млади жени и мажи кои сакаат да бидат успешни доколку кариерниот развој е критериум за тоа:

 

– инвестирајте во вашето учење и развој на вештини

– бидете отворени за нови знаења и приспособување на новите технологии и иновации,

– поставувајте си високи цели и со самоувереност докажувајте ги вашиот талент и работа

Во ова интервју, имавме можност да разговараме со Мелита Гугуловска, главен извршен директор на Сава Осигурување, за напорите и посветеноста на компанијата во насока на родова еднаквост и предизвиците кои ги имаат во осигурителната индустрија.

ГЕА: Сава Осигурување е поддржувач на Алијансата за родова еднаквост на работното место – ГЕА. На кој начин вашата компанија работи во насока на трите столба за кои се залага ГЕА, т.е. еднаква плата, еднакви можности и еднаква застапеност?

Мелита Гугуловска: Во Сава осигурување воопшто не се поставува прашањето од кој пол сте или слично. Еднаква плата, еднакви можности и еднаква застепеност е патот по кој чекориме сите овие години.

ГЕА: Како главен извршен директор и жена која е дел од Сава Осигурување речиси 20 години, со какви предизвици се имате соочено во вашата индустрија и како ги надминувате истите на работното место?


Мелита Гугуловска:
Никогаш до сега не сум почуствувала некаков проблем поради тоа што сум припадничка на женскиот пол или пак да не можам да извршам некоја работна активност поради тоа или да бидам помалку платена. Лично сметам дека не постои поделба на женски и машки работи особено во осигурителната индустрија.

ГЕА: Кои иницијативи ги презема Сава Осигурување за да обезбеди родова еднаквост на сите нивоа на организацијата, вклучувајќи и лидерски позиции? Какви придобивки сте забележале од мешани тимови на работното место?


Мелита Гугуловска:
Единствен приоритет кај нас е квалитет, желбата за промена, желбата за развој. Навистина не се гледа на мешани тимови , женски или машки тимови – се е до човек без разлика на родовата припадност.

ГЕА: Разликата во платите меѓу половите (gender pay gap) e сè уште присутна во многу индустрии. Какви мерки презема Сава Осигурување за да се справи со овој проблем?


Мелита Гугуловска:
Никогаш до сега не сме имале таков проблем и лично мислам дека тоа е нешто што ние самите треба да го негуваме и развиваме. Во Сава осигурување луѓето ја добиваат платата поради своите лични квалитети и постигнувања.

ГЕА: Според вас, што уште може да се направи за да се промовира родовата еднаквост во индустријата на осигурување и кое е вашето мислење за тоа колкава улога играат компаниите како Сава осигурување за остварување на оваа цел?

Мелита Гугуловска: Нашата индустрија е одличен пример на родова еднаквост од причина што јас не сум единствена жена на чело на осигурителна компанија и морам да признаам дека сите до една се одлични и успешни лидери.

ГЕА: Што би ги посоветувале младите девојки и жени кои штотуку ги започнуваат своите кариери во индустријата на осигурување?

Мелита Гугуловска: Една од најубавите индустрии по мене, бидејќи имате можност секојдневно да учите многу нови работи, да се среќавате со многу нови професии, со многу нови луѓе, со нови бизниси и процеси. Индустрија полна со нови предизвици и одличен пример за родова еднаквост со реални примери.