fbpx

Историјата на еднаквоста на жените:  3 судски случаи кои придонеле во унапредување на женските права

Борбата за еднаквост помеѓу жените и мажите е во тек, но гледајќи наназад во историјата славењето на постигнатиот напредок е од суштинско значење за идниот раст

На оваа фотографија, два члена на Националната организација за жените работат на постери во нивните канцеларии во Њујорк, поврзани со случајот за законот во Питсбург

 

Борбата за еднаквост помеѓу жените и мажите е во тек, но гледајќи наназад во историјата славењето на постигнатиот напредок е од суштинско значење за идниот раст. Овие три одлуки на Врховниот суд всушност го означуваат почетокот на ,,борбата’’ за постигнување на родова еднаквост која сеуште трае, а воедно тие претставувале и почеток на една револуција.

 

Рид против Рид (1971)

Според законот во Ајдахо, мажите биле оние кои ги поседувале сите имоти. Меѓутоа, заради овој случај, Законот бил укинат. Во овој случај, посвоен син на разведена двојка починал без да остави тестамент. И двајцата законски родители сакале да управуваат со имотот и да бидат наследници, но според законот на државата, понискиот суд му го назначил имотот на таткото.

 

Додека законот во Ајдахо ги рационализирал разводните процедури, Врховниот суд одлучил дека различното третирање на мажите и жените кога нема оправдана или релевантна причина за тоа ја прекршува идеологијата за постоечките права на жените.

 

Давањето родова предност во овие прашања било од суштинско значење за понатамошната еволуција на улогата на жената во општеството.

 

Pittsburgh Press Co. v. Pittsburgh Commission on Human Relations (1973)

Со 4 гласови против од вкупно 5, Врховниот суд во САД го потврдил законот во Питсбург што ја прави незаконска спецификацијата на полови критериуми во огласи за работа. Питсбург прес (Весник) објавил огласи за работа поделени во три колони: 

   • Позиции што им се нудат само на мажи

   • Позиции што им се нудат само на жени

   • Позиции што се нудат и на мажи, и на жени

  Весникот поднел жалба, тврдејќи дека државниот закон ги нарушува нивните права на слободата на печатот.

   

  Врховниот суд заклучил дека заштитата на слободата на говорот не важела за овие реклами или за нивна класификација на весникот затоа што тие биле комерцијална комуникација, а создавањето на родови категории било дискриминаторски.

   

  Меѓународна унија, UAW против Џонсон Контролс, Inc. (1991)

  Со едногласна одлука 9-0, Врховниот суд пресудил дека одбивање женски апликанти за работна позиција во фабрика за батерии, поради ризикот што позицијата го претставувала за репродуктивниот капацитет на жените, е незаконско. Можноста за штетни ефекти врз машкиот репродуктивен систем не била евидентирана во загриженоста на компанијата за батерии, па било утврдено дека станува збор за очигледна полова дискриминација.

   

  Со растот и развојот на општеството, есенцијално е да се поттикнуваат измените на статутите и законите базирани на пол, посебно оние кои потекнуваат и не се изменети од минатото.

   

  Решавањето на сексизмот во законските статути е клучен чекор кон напредокот на правата на жените. Приспособувањето и ажурирањето на законите со цел да се имплементира еднаков третман на жените, не само што ги заштитува нивните права, туку и креира простор за поголема рамноправност и инклузивност во сите сегменти на општеството. Oва допринесува за изградба на посакуваното општество каде сите луѓе се третираат со почит, независно од нивниот пол.

   

  Одлуките на Врховниот суд имаат големо значење не само во моментот на нивното донесување, туку и во долгорочниот контекст, бидејќи ги поставуваат основите за идните законски и правни промени. Креирањето на правни околности што ќе ја елиминираат дискриминацијата и ќе ја поттикнат рамноправноста е важен дел од изградбата на инклузивно општество. Способноста да се разбере и корегира сексизмот во законските статути е неопходна за постигнување на напредок во рамките на правата на жените.      

   

  Имајќи ги во предвид новите предизвици кои се појавуваат, ќе биде потребно постојано ажурирање на законските рамки за да се гарантираат правата на жените и за да се продолжи со изградбата на општество каде што сите можат да процветаат под еднакви услови.

  За ГЕА

  Алијансата за родова еднаквост се залага за инклузивна култура, еднаквост и отклучување на моќната синергија помеѓу дигитализацијата, е-трговијата и жените.

  Можеби ќе ве интересира...

  Следете нѐ

  Нашата последна кампања...