fbpx

Зголемување на застапеноста на жените во бизнис лидерството: Една од главните цели во родова стратегија на Светска банка 2024 – 2030

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Светот доживува непредвидлив сет на кризи кои имаат негативни влијанија врз жените, девојките и маргинализираните групи. Во прашање е основното човеково право за родова еднаквост. Тоа е основа за мирен и просперитетен свет и е суштински за развој. Сепак, постигнувањето родова еднаквост е предизвикувачко и сложено. Тoa повикува на промени кои ги опфаќаат законите и политиките на земјата, активностите на јавниот и приватниот сектор и личните животи. Постојат сè повеќе докази  за широкиот опсег на негативни влијанија поврзани со родовите ограничувања. Гледајќи од друга страна, овие докази служат и како инспирација бидејќи ни ја докажуваат потребата за промена која е потребна во секој сегмент од општеството.

 

Предложената родова стратегија на Светска Банка за 2024-2030 година ја истакнува храбрата амбиција за забрзување на родовата еднаквост која ќе придонесе за одржлива, издржлива и инклузивна иднина. Стратегијата одговара на глобалната потреба, фундаменталност и сложеност за постигнување на родова еднаквост. Надоградувајќи се на имплементацијата на родовата стратегија на Светска Банка 2016-2023 година, новата стратегија предлага да се вклучиме со поголема амбиција.

 

Родовата стратегија на Светска Банка 2024-2030 предлага фокус на иновации, финансирање и колективна акција за ставање крај на родовото насилство, подигање на човечкиот капитал, проширување и овозможување економски можности и мотивација за ангажман на жените како лидери.


Стратегијата се обликува со обемен и инклузивен ангажман во кој се вклучени потенцијални клиенти од јавниот и приватниот сектор, развојните партнери, граѓанското општество и другите клучни чинители.

 

Зголемување на застапеноста на жените во бизнис лидерството како една од главните цели

 

Подобрата рамнотежа на половите во деловното лидерство е тесно поврзана со постигнувањето на Целите за одржлив развој (SDGs).  По дефиниција, постигнувањето на SDG 5, родова еднаквост, е невозможнa без еднаква застапеност на жените во врвниот менаџмент. Жените лидери се всушност неопходни за сите Цели за Одржлив Развој, бидејќи им даваат приоритет на социјалната заштита, здравјето, образованието, климата и инклузивноста.  Имањето повеќе жени во раководството е позитивно поврзано со повисоките еколошки, социјални и стандарди за управување (ESG), што доведува до подобрување на деловните перформанси и инклузивен економски раст. Сепак, постојат огромни родови празнини во корпоративното лидерство.

На глобално ниво, жените се застапени со само  19,7% од местата во управниот одбор и 6,7% од претседателите на одборот, 5% од извршните директори и 15,7% од позициите на финансиски директори. Несвесните и културните предрасуди, недостатокот на можности и другите бариери на работната сила може да ги ограничат професионалните аспирации на жените и тесните лидерски патеки. 

 

Иако не е секогаш можно директно да се докажат причинско-последичните врски, интервенциите на групацијата Светска банка кои се фокусираат на основните причини за родовите јазови во бизнис лидерството, имаат значителен потенцијал за напредок. Оваа забелешка нуди стратегии, кои другите програми може да ги разгледаат за да го забрзаат темпото со кои жените се искачуваат на високи лидерски позиции.

Add Your Heading Text Here

За ГЕА

Алијансата за родова еднаквост се залага за инклузивна култура, еднаквост и отклучување на моќната синергија помеѓу дигитализацијата, е-трговијата и жените.

Можеби ќе ве интересира...

Следете нѐ

Нашата последна кампања...